DANH SÁCH LỚP TÁCH CỦA TỐI THỨ 2, KH1.A VÀ KH1.B HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.

THÔNG BÁO TÁCH LỚP KH1, CỦA GIẢNG VIÊN LÊ MỸ CẢNH, HỌC VÀO TỐI THỨ 2 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. Lớp thầy Cảnh: Lớp thầy Bình: – Trung tâm xin thông báo, hiện tại số lượng học viên Read More …

227 total views, no views today

Lịch học lớp CNTT Cơ bản cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế 2018

Gửi các bạn học viên lịch học các lớp và thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên thuộc trường Đại học Ngoại ngữ (Các lớp NN1 đến NN7). Áp dụng từ ngày: 24/09/2018 Địa điểm học: Phòng máy số BV.1 Read More …

2,473 total views, no views today

Lịch học lớp CNTT Cơ bản cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

Gửi các bạn học viên lịch học các lớp và thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên thuộc trường Đại học Kinh tế (Các lớp KT1, KT2). Áp dụng từ ngày 17/09/2018 Địa điểm học: Phòng máy số B5.5, Read More …

884 total views, no views today

Lịch học lớp CNTT Cơ bản cho sinh viên trường Đại học Khoa học và Khoa Du lịch

Gửi các bạn học viên lịch học các lớp và thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên thuộc trường Đại học Khoa học (Các lớp KH1 đến KH8) và sinh viên Khoa Du Lịch, Đại học Huế (KH9, Read More …

3,649 total views, no views today