THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP KH10 – K42 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, GIẢNG VIÊN: TRẦN CÔNG MẪN.

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP KH10 – K42 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, GIẢNG VIÊN: TRẦN CÔNG MẪN. – Thân chào các bạn học viên Trường Đại học Khoa học, hiện tại Read More …

225 total views, no views today

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN VÀ LỊCH THI CỦA LỚP NN5, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN VÀ LỊCH THI CỦA LỚP NN5, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ. – Trung tâm thông báo tối nay, Thứ 4 – ngày 21/11/2018 các bạn học Read More …

285 total views, no views today

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN7 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: LÊ QUANG CHIẾN.

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN7 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: LÊ QUANG CHIẾN. – Thân chào các bạn học viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hiện tại Read More …

260 total views, no views today

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN6 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: NGUYỄN CƯỜNG.

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN6 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: NGUYỄN CƯỜNG. – Thân chào các bạn học viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hiện tại lớp Read More …

345 total views, no views today