THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN LỚP CỦA LỚP KH6, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN LỚP CỦA LỚP KH6, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. – Trung tâm thông báo SÁNG MAI, Thứ 7 – ngày 24/11/2018 các bạn học viên học Read More …

155 total views, no views today

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN VÀ LỊCH THI CỦA LỚP NN5, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN VÀ LỊCH THI CỦA LỚP NN5, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ. – Trung tâm thông báo tối nay, Thứ 4 – ngày 21/11/2018 các bạn học Read More …

231 total views, no views today