Thông tin trung tâm

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Giám đốc Trung tâm Tin học
ThS. Lê Văn Tường Lân
Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phó giám đốc Trung tâm Tin học

ThS. Nguyễn Thanh Bình
Phó trưởng phòng KHTC – CSVC, Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phó giám đốc Trung tâm Tin học

Trần Thị Bích Hạnh
Chuyên viên

Ngô Đức Tuyên
Chuyên viên

63,105 total views, 0 views today