THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN VÀ LỊCH THI CỦA LỚP NN5, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN VÀ LỊCH THI CỦA LỚP NN5, CỦA GIẢNG VIÊN HOÀNG KỲ SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ. – Trung tâm thông báo tối nay, Thứ 4 – ngày 21/11/2018 các bạn học Read More …

No views yet

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN7 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: LÊ QUANG CHIẾN.

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN7 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: LÊ QUANG CHIẾN. – Thân chào các bạn học viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hiện tại Read More …

9 total views, 0 views today

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN7 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: LÊ QUANG CHIẾN.

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN7 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: LÊ QUANG CHIẾN. – Thân chào các bạn học viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hiện tại Read More …

6 total views, 0 views today

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN6 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: NGUYỄN CƯỜNG.

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP & LỊCH THI CHÍNH THỨC CỦA LỚP NN6 – K15 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, GIẢNG VIÊN: NGUYỄN CƯỜNG. – Thân chào các bạn học viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hiện tại lớp Read More …

10 total views, 0 views today

TRUNG TÂM XIN THÔNG BÁO NHỮNG HỌC VIÊN ĐÃ THEO HỌC CHỨNG CHỈ A, B CÓ NHU CẦU NÂNG BẰNG LẤY CHỨNG CHỈ MỚI ” ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN”.

– Thân chào tất cả các bạn học viên có tên trong danh sách, đã theo học qua  chứng chỉ A,B tại trung tâm trước ngày 10/08/2016. – Sau ngày 10/08/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông Read More …

14 total views, 0 views today

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN LỚP CỦA LỚP KH2, CỦA GIẢNG VIÊN ĐẶNG THANH CHƯƠNG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN LỚP CỦA LỚP KH2, CỦA GIẢNG VIÊN ĐẶNG THANH CHƯƠNG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. – Trung tâm thông báo tối nay, Thứ 3 – ngày 06/11/2018 các bạn học viên học Read More …

24 total views, no views today

DANH SÁCH LỚP TÁCH CỦA TỐI THỨ 2, KH1.A VÀ KH1.B HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.

THÔNG BÁO TÁCH LỚP KH1, CỦA GIẢNG VIÊN LÊ MỸ CẢNH, HỌC VÀO TỐI THỨ 2 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. Lớp thầy Cảnh: Lớp thầy Bình: – Trung tâm xin thông báo, hiện tại số lượng học viên Read More …

36 total views, no views today

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN LỚP CỦA LỚP KH5, CỦA GIẢNG VIÊN NGUYỄN ĐĂNG BÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TIN LỚP CỦA LỚP KH5, CỦA GIẢNG VIÊN NGUYỄN ĐĂNG BÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. – Trung tâm thông báo tối mai, Thứ 6 – ngày 02/11/2018 các bạn học viên học Read More …

24 total views, 0 views today