THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP HỌC MỚI

  1. Link đăng ký học của học viên: https://bit.ly/3DXriPO
  2. Nội dung đào tạo:
  3. Đào tạo 06 modul trong Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
  4. Thời gian đào tạo: 60 tiết.
  5. Thời gian tuyển sinh: Hằng tháng
  6. Học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 600.000 đồng/học viên.

Nếu học viên không học chỉ tham gia thi sát hạch và cấp chứng chỉ thì lệ phí:         500.000 đồng/1 học viên

Học viên chuyển lệ phí vào tài khoản sau:

            Số tài khoản: 0161001710325

            Chủ tài khoản: TTTIN HỌC TRƯỜNG DHKH HUẾ

            Nội dung: HP2022 – Họ tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.